Karolina Leszko – VII Festiwal Piosenki i Ballady Filmowej – Toruń 2016 – "Ruchome piaski"

Karolina Leszko – VII Festiwal Piosenki i Ballady Filmowej – Toruń 2016 – "Ruchome piaski"

Karolina Leszko – VII Festiwal Piosenki i Ballady Filmowej – Toruń 2016 – "Ruchome piaski" Filmy związane z Karolina Leszko – VII Festiwal Piosenki i Ballady Filmowej – Toruń 2016 – "Ruchome piaski"