Ligustr - Czy sztobry ukorzeniamy w wodzie przed wysadzeniem do gruntu?

Ligustr - Czy sztobry ukorzeniamy w wodzie przed wysadzeniem do gruntu?

Ligustr - Czy sztobry ukorzeniamy w wodzie przed wysadzeniem do gruntu? Filmy związane z Ligustr - Czy sztobry ukorzeniamy w wodzie przed wysadzeniem do gruntu?