kontrola umys��u. zbagatelizowany fakt wsp����czesnego ��wiata

fakt