Privacy

Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna. W związku z tym opracowaliśmy tę politykę, abyś mógł zrozumieć, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, komunikujemy się i ujawniamy oraz wykorzystujemy dane osobowe. Poniżej przedstawiono naszą politykę prywatności.

Dane osobowe

Przed lub w czasie zbierania danych osobowych określimy cele, dla których gromadzone są informacje. Będziemy gromadzić i wykorzystywać dane osobowe wyłącznie w celu osiągnięcia określonych przez nas celów oraz w innych zgodnych celach, chyba że uzyskamy zgodę zainteresowanej osoby lub zgodnie z wymogami prawa. Będziemy przechowywać dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia tych celów. Będziemy gromadzić dane osobowe za pomocą zgodnych z prawem i uczciwych środków oraz, w stosownych przypadkach, za wiedzą lub zgodą danej osoby.

Reklamy stron trzecich

Korzystamy również z reklam stron trzecich w celu wspierania nasza strona. Niektórzy z tych reklamodawców mogą korzystać z technologii, takich jak pliki cookie i sygnalizatory internetowe, gdy reklamują się w naszej witrynie, co również przesyła tym reklamodawcom (takim jak Google za pośrednictwem programu Google AdSense) informacje, w tym adres IP, usługodawcę internetowego, przeglądarkę, której używałeś odwiedź naszą stronę, aw niektórych przypadkach, czy masz zainstalowany Flash.

Nasze zobowiązanie do bezpieczeństwa

Będziemy chronić dane osobowe za pomocą rozsądnych zabezpieczeń przed utratą lub kradzieżą, a także nieautoryzowany dostęp, ujawnienie, kopiowanie, wykorzystanie lub modyfikacja.

Niniejsze oświadczenie o polityce prywatności

Jesteśmy zobowiązani do prowadzenia naszej działalności zgodnie z tymi zasadami w celu zapewnienia poufności danych osobowych informacje są chronione i utrzymywane. Zasady te mogą się od czasu do czasu zmieniać, dlatego prosimy o okresowe sprawdzanie. Udostępnimy klientom informacje o naszych zasadach i praktykach związanych z zarządzaniem danymi osobowymi.